Zdvihací zařízení

Zdvihací zařízení

V oblasti zdvihacích zařízení se zabýváme prováděním revizí a zkoušek, kontrol, inspekcí, prohlídek, včetně elektro a ocelových konstrukcí, zajišťujeme servisní činnost specialisty v oboru, provádíme Zvláštní posouzení certifikovanými techniky znalci, vykonáváme odborné poradenství a garantství. Při návrhu a provádění oprav a rekonstrukcí, instalací rádiových dálkových ovládání apod., spolupracujeme s projektanty a autorizovanými statiky v souladu s legislativou a pro zajištění maximální spokojenosti zákazníků.

Další informace k provozu zdvihacích zařízení:
Na všech zdvihacích zařízeních se provádějí revize a zkoušky dle Zákona č.250/2021Sb a Nařízení vlády č.193/2022Sb. Dále se zkoušením zdvihacích zařízení zabývá ČSN 27 0142/2014.

Intervaly zkoušek jsou dány touto normou a návodem výrobce
Provozní skupina
podle dříve platné
ČSN 27 0103
Skupina jeřábu
podle dříve platné
ČSN 27 0143
LhůtyJmenovitý součinitel
spektra zatížení jeřábu
revizerevizní zkouška
J1 a J2 I 4 roky 8 roků 0,125
J3 II 3 roky 6 roků 0,25
J4 III 2 roky 4 roků 0,50
J5 a J6 IV 1 roky 2 roků 1,00

Rozsah revize a zkoušky je dán normou ČSN 27 0142/2014 a návodem výrobce. Výstupem je zpráva se seznamem závad a nebezpečí. Osoba zodpovědná za provoz zdvihacích zařízení je povinna tyto závady a nebezpečí nechat odstranit.

Zvláštní posouzení se provádí dle ČSN ISO 12482 – Jeřáby – sledování návrhové pracovní doby jeřábu. Zvláštní posouzení je zkoušení a vyhodnocení stavu jeřábu provedené v době přiblížení se projektovým omezujícím podmínkám provozu jeřábu. Dle ČSN ISO 12482 musí být toto posouzení provedeno pro jeřáby do 20-ti let po uvedení do provozu.

Na zdvihacích zařízeních dále provádíme prohlídky a revize elektro dle zákonných požadavků, inspekce dle ČSN ISO 9927-1 a další servisní činnosti, instalaci dálkových ovládání, provádění oprav a rekonstrukcí:

Zdvihací zařízení jsou rozdělená dle vyhlášky NV č.193/2022 Sb. Na vyhrazená (I. a II. třídy) a nevyhrazená.

Mezi vyhrazená zařízení patří

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.)
 • jeřáby o nosnosti nad 5000 kg
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m
 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

Mezi nevyhrazená zařízení patří

 • vrátky
 • zdvižné vozíky
 • stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby -(jeřábové dráhy)
 • zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.)
 • závěsné dopravníky
 • nakladače
 • zdvihací čela nákladních automobilů
 • mechanické rampy
 • plošiny pro zdvihání automobilů
 • výsuvné žebříky
 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení
 • pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů
logo
PH poradce servis s.r.o.
Krmelínská 831/44b | 720 00 Ostrava – Hrabová
IČ: 04966279
PH poradce – MAGNUS
Kpt.Vajdy 3047/20 | 700 30 Ostrava Zábřeh

Sledujte nás

Copyright © 2024 PH poradce servis s.r.o.