BOZP a prevence rizik

BOZP a prevence rizik

Naši pracovníci způsobilí v oblasti prevence rizik s certifikátem dle zákona 309/2006Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Vám mohou pomoci se sestavením Systému bezpečné práce dle požadavků ČSN ISO 12480 - 1 čl.4.1, dále pak s analýzou rizik dle Zákona 309/2006Sb, posouzením činností, postupů a navržením opatření.

Rovněž Vám můžeme pomoci s tvorbou pracovních postupů pro manipulaci s břemeny pomoci zdvihacích zařízení. Povinnost vypracovat pracovní postupy vychází z požadavků Zákona č.262/2006Sb. – Zákoníku práce a Zákona 309/2006Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

logo
PH poradce servis s.r.o.
Krmelínská 831/44b | 720 00 Ostrava – Hrabová
IČ: 04966279
PH poradce – MAGNUS
Kpt.Vajdy 3047/20 | 700 30 Ostrava Zábřeh

Sledujte nás

Copyright © 2024 PH poradce servis s.r.o.