Školení

Školení

Pracovníci obsluhující výše uvedená zařízení musí být kompetentní v oblasti obsluhy těchto zařízení.

Povinnost provádět školení pracovníků uvádí Zákon č.262/2006Sb. – Zákoník práce a Zákon č.309/2006Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Rozsah, délku a periodu školení určuje zaměstnavatel ve svém předpise.

V oblasti zdvihacích zařízení provádíme základní a periodické školení včetně přezkoušení po praktickém zácviku například:

  • Vazačů břemen
  • Jeřábníků O
  • Jeřábníků A
  • Obsluh nakládacích jeřábů
  • Obsluh pracovních plošin
  • Osoby odpovědné za provoz
  • Školení pro práci ve výškách dle Nařízení vlády č. 362/2006 Sb
  • Atd...

Při všech těchto i dalších školeních, kurzech, seminářích, jak v oblasti vyhrazených technických zařízeních tak i při vzdělávání od managmentu až po dělnické profese spolupracujeme s firmou KAPKA PLUS s.r.o.

logo
PH poradce servis s.r.o.
Krmelínská 831/44b | 720 00 Ostrava – Hrabová
IČ: 04966279
PH poradce – MAGNUS
Kpt.Vajdy 3047/20 | 700 30 Ostrava Zábřeh

Sledujte nás

Copyright © 2024 PH poradce servis s.r.o.